Цифровата валута на централната банка Пълно ръководство

changelly.com

През последното десетилетие живеем в свят на постоянни сблъсъци между криптовалути и централизирани финансови институции. Но изглежда, че това е на път да се промени. Концепцията за цифрова валута на централната банка започва да заема място в центъра на вниманието, служейки като мост между традиционния пазар на фиатни пари и напълно дигитализираната икономика.

В тази статия ще разгледаме за основите на CBDC, ще я сравним със съвременните децентрализирани криптовалути, ще открием нейните плюсове и минуси и ще видим кои държави вече са приели тази концепция или обмислят да го направят в скоро време.

Ако не сте запознати с начина функциониране на криптовалутите, може да ви помогнете с нашата статия за блокчейн и технологията на разпределената счетоводна книга.

Какво представлява цифровата валута на централната банка?

  • CBDC различни държави
  • CBDC срещу криптовалутите
  • Защо правителството трябва да използва CBDC?

Какво представлява цифровата валута на централната банка?

CBDC, или Central Bank Digital Currency, е форма на цифрови пари, представляващи фиатни валути на определена държава. Що се отнася до концепцията, CBDC не са предназначени да заменят фиатните пари, а само да допълват съществуващите финансови системи на страната, които ще се осмелят да ги приемат.

От технологична гледна точка цифровите валути на централните банки не представляват нещо съвсем ново. Идеята е, че те работят върху блокчейн (или друга счетоводна книга), контролиран от правителството, политическа организация (в случая на EC) или частно лице, на което е поверена тази задача. CBDC е гигантска централизирана база данни, която отразява колко активи има всеки гражданин или субект по всяко време и регистрира движението на активите.

Тъй като се предполага, че CBDC са пълен еквивалент на фиатните пари, те ще се имитират, разпространяват и управляват от централните банки и ще служат като платежно средство и разчетна единица. Търсенето и предлагането ще определят стойността му, но както и при фиатните пари, други фактори също ще вилияят върху стойността на CBDC, включително паричната политика, общата световна икономическа ситуация, търговските излишъци и др.

Към септември 2020 г. CBDC остава на етап на доказване на концепцията: някои правителства обмислят въвеждането на цифрови пари, то все още никой не го е правил. Няколко държави обаче са се доближили до емитиране на цифрови фиатни пари. Например тази година CBDC в Китай достигна още един важен етап в развитието си: правителството тества цифровия юан в раойна на Големия залив на Хонконг. Нека се потим по-дълбоко в опитите на различните държави да приемат CBDC.

CBDC в различни държави

Китай несъмнено е начело на играта, когато става въпрос за цифрови валути на централните банки. През последните няколко години китайското правителство работи по DCEP – система за електронни разплащания с цифрова валута. Тази силно централизирана национална криптовалута вече е тествана в четири големи китайски града – Шънджън, Суджоу, Сюн’ан и Чънду.

Напред с други новини за CBDC, през 2020 г. Япония и Англия събраха свои групи от изтъкнати икономисти и пазарни анализатори, за да разработят CBDC, основани съответно на йената и паунда.

Тайланд и Филипините обявиха желанието си да се включват в цифровите валути на централните банки. Гуверньорът на Филипините Бенджамин Диокно обяснява: “В момента в Тайланд се провеждат преговори за присъединяване към EC:

“За нас криптовалутите винаги и била отвъд самия актив, а по-скоро върху блокчейн технологията, която стои в основата му”.

САЩ потвърдиха плановете си да работят по създаването на цифров долар. Междувременно Швеция обмисля издаването на електронна крона, която се тества тази година от Рискбанк, Габриел Сьодерберг, не е толкова сигурен в правилността на това решение:

“Понастоящем не е взето решение за издаване на електронна крона, за начина, по който може да бъде проектирана, или за технологията, която може да бъде ползвана. Това решение е твърде голямо за една централна банка, поне в контекста на Швеция“.

Що се отнася до CBDC в Канада, Bank of Canada разработва план за действие при извънредни ситуации, който включва CBDC, подобно на паричната. Европейската централна банка също работи по проект за цифрово евро и ако бъде стартиран, това ще бъде CBDC с най-широк обхват, обхващащ поне 19 държави.

Обещаното е, че криптовалутата на Централната банка ще бъде проектирана по частен, сигурен и криптографски защитен начин. Но може ли тя изобщо да се нарече криптовалута? Е, повечето експерти са доста скептично настроени по въпроса, тъй като има няколко критични разлики между криптовалутите и цифровите валути на ЦБ.

Защо правителствата трябва да използват CBDC?

Когато става въпрос за централните банки и криптовалутите, основно разнгласие между тях винаги е било свързано с децентрилизацията. CBDC предлага на правителствата възможност да използват всички предимства но новата финансова технология, без да се отказват от правомощията на основен регулатор.

Цифровите валути на централната банка обещават да бъдат по-ефективни от традиционните фиатни пари по отоношение на таксите за превод и съкращаването на времето. Те също така намаляват разходите за сечение на пари, тъй като не е необходимо да се печатат физическа пари. Освен това банковите операции на CBDC ще бъдат достъпни до 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, тъй като вече няма да бъдат ограничавани от работното време на банките.

CBDC ще даде на значителна част от населението в света, което не разполага с достатъчно банки, достъп до платежни инструменти и ще осигури финансово приобщаване. Всеки, който притежава смартфон, ще може да извършва банкови операции, така че няма да има нужда от банково учреждение или от банкомат наблизо. В същото време ще стане по-турдно да се извършват укриване на данъци и други данъчни престъпления. Като цяло светът вече се движи към безналична икономика, а CBDC ще направи прехода по-плавен за всички участници.