Защо блокчейнът не се използва масово след като криптовалутите са толкова успешни?

Bulchain.com

В близкото минало по време на криптовалутния бум се говореше изключително много за биткойна и за блокчейн технологията, на която той се базира. Тогава всички говореха за блокчейна, имаше много инвеститори, които възнамеряваха за използват тази технология, а цената на биткойна уверено растеше. Днес курсът на биткойн отново бележи невиждан ръст, но блокчейна вече не говори толкова много. Защото тази технология масово се използва единствено при криптовалутите? Какво съдържа очакваната в близкото минало цифрова революция и трансформация? Нека да се задълбочим.

Малко за по-подробно за блокчейна

Това е технология на разпределения регистър. Основната идея е следната: един и също количество данни, което е прието да се нарича блок от информация, е записано в голям брой компютри или сървъри, които са свързани помежду си. Тези машини принадлежат на различни участници в образуваната по този начин мрежа. Това гарантира сигурността на информацията на изключително високо ниво. При това на практика е невъзможно да се направят промени в блокчейн мрежата без това да не бъде забелязано от другите потребители.

Всеки следващ блок на тази верига се криптира с помощта на хеш, който се пресмята с помощта на математическа формула. Тази формула е формирана по такъв начин, че се съобразява с информацията от предишния блок. Ако бъде променена дори и една малка клетка от който и да било блок на блокчейн веригата, веднага настъпва промяна в хеша. Използва се алгоритъм, благодарение на който всички участници в блокчейн веригата веднага ще разберат, че някой се е опитал да проникне в един от информационните блокове и веднага съвсем точно определя към кой точно блок е направен опитът за проникване.

Може да се каже, че блокчейнът е характерен с две ключови особености. Първата е, че информацията се съхранява в компютрите на всички потребители на блокчейн мрежата. Втората- не могат да се направят промени дори и в една клетка без останалите участници да разберат.

Блокчейнът се счита за на практика неуязвим, понеже неговото хакване е невероятно сложен. Може да се каже, че към днешен ден не съществува технологията, която да е ефективна от гледна точка на финансовите разходи по отношение ползата от подобно хакване. Тоест, подобно действие е икономически съвсем неизгодно. Ето защо е прието да се счита, че блокченът осигурява на практика 100% защита.

Реалната заплаха за тази технология може да бъде квантовият компютър. Неговата скорост за обработка на данните би трябвало да е достатъчна, за да могат да бъдат направени промени в защитата на клиентите на практика мигновено и незабележимо за потребителите и цялата система. Но засега това е само на теория. С появата на квантовите компютри ще настъпят принципни промени в криптографията, понеже почти всеки от сега съществуващите кодове ще може да бъде разбит чрез обикновено подбиране на криптографските ключове.

Интересно е, че блокчейнът стана известен след биткойна и по този начин тази технология започна да се асоциира с финансовата сфера. И наистина, единственият успешен и масово реализиран проект с блокчейн са криптовалутите.

Блокчейн технологията е идеална, когато се налага да се работи в общности и тотално недоверие един към друг. Това са случаи, когато страните – две, три или повече – априори изобщо не вярват на една на друга. Именно в подобни случаи блокчейнът дава възможност на всички да работят при еднакви условия. Процесите, обектите и взаимоотношенията между тези участници се осъществяват чрез блоковете данни на блокчейна. Всички разбират, че няма как да бъдат направени промени без отсрещната страна или страни да разберат за това.

Да си припомним, че биткойнът е децентрализирана криптовалута. При осъществяването на биткойн преводи банките не участват, а гарант за честността на сделката е именно блокчейнът. Информацията за всяка операция и за всяка една конкретна единица криптовалутата е записана и съхранена в хиляди компютри. При това всички потребители от тази обща мрежа имат достъп до общата база данни.

Имаше идеи блокчейнът да замени нотариусите. Тази идея срещна голям отпор и не бе реализирана. Технологията е подходяща за използване в застрахователното дело, в банковото дело и още много други места, но засега всичко става твърде бавно и предимно във вид на тестове и проби.

Да се спрем на смарт контрактите, когато условията на сделката са вмъкнати в алгоритъма. Да дадем пример, че ние сме се споразумели да ми дадете достъп до вашия апартамент, когато излизате в отпуск, но само ако съм ви платил тази услуга и вие наистина сте тръгнали. Електронният ключ от вратата ще се задейства единствено ако тези две условия бъдат изпълнени. Самите алгоритми на блокчейна имат възможност да проверяват тази условия – в нашия хипотетичен случаи, дали наистина сте излезли в отпуск и дали са платени парите за временното обитаване на апартамента Преди около две години започна използването на смарт контрактите в товарните превози, а сега могат да се срещнат и на други места.