Ripple продължава да работи с централните банки, които искат да внедрят CBDC, използвайки XRP Ledger

Blockchain.News

Изглежда Ripple се движи в мълчаливо лед съдебното дело на Комисията за ценни книжа и борси, но въпреки това работи по по-големи проекти, а именно за по-нататъшно развитие на дигиталната валута на централната банка (CBDC).

Източник