Ripple 101 | Рипъл -XRP

Рипъл ( на англейски: Ripple) е криптовалута, проектиран и е създаден да роботи безпроблемно с Интернет, за да позволи бърз, директен и сигурен начин за изпращане на плащанията в мрежата.

Рипъл ( Ripple) като протокол е система от брутни сетълменти в реално време (RTGS), система за обмен и парични преводи. Другото име е протоколът за транзакции на Рипъл (RTXP) или протокол Ripple. Той е изграден върху разпределен отворен интернет протокол, консенсусна книга и собствена валута, наречена XRP.

История на Рипъл

Рипъл е въведен за първи път през 2004 г. от Раън Фугър (на английски: Ryan Fugger), уеб разработчик във Ванкувър, Канада. През 2005 г. Фугър започва да изгражда Ripplepay като финансова услуга, за да предоставя сигурни опции за плащане на членове на онлайн общност чрез глобалната мрежа. Въз основа на този протокол през май 2011 г. се появи нова система за цифрова валута, за която е издадена собствена криптовалута XRP.

Това доведе до разработването на нова система през 2011 г. от Джед Маккалеб (на английски: Jeb McCaleb). Той е създаден, за да елиминира разчитането на Биткойн на централизирани борси, да използва по-малко електроенергия от Биткойн и да извършват транзакциите много по-бързо от Биткойн.

RTXP стартира през 2012 г., основната му цел е да осигури „сигурни, незабавни и почти безплатни глобални парични операции от всякакъв размер без никакви възстановявания на плащания“. Протоколът поддържа плащане с фиатна валута, криптовалута, стоки и всякакви други услуги.

Тъй като транзакциите в тази система се потвърждават от консенсус на участниците в мрежата, вместо да се добива като в мрежата на Биткойн, това предизвиква повече доверие на банковите и финансови услуги. Например RTXP се използва от системата за разплащане на услугата Earthport, която работи в 65 страни, включително „Bank of America и HSBC Bank.

Днес XRP е сред най-големите цифрови валута в капитализацията.

Понятие

Потребителите в Рипъл извършват плащания помежду си, като използват подписани криптографски транзакции, деноминации в произволни активи в реалния свят (долари, злато и разплащания на разстояния и т.н.). За тази цел Рипъл поддържа книга, която записва транзакциите между потребители, които се доверяват един на друг, балансът на взаимната кредитна линия се коригира в зависимост от лимитите, определени от всеки потребител. За да изпрати активи между потребители, които не са установили пряко отношения на доверие, системата се опитва да намери път между двама потребители, които имат доверително отношение. Всички баланси по пътеката след това се настройват едновременно и автономно.

Технологични характеристики

RTXP се основава на отворена книга и база данни, използваща процеса на консенсус , който позволява да се извършват плащания, обмен или преводи на пари в разпределен процес.

В системата потребителите извършват транзакции чрез криптографски подписани сделки, номинирани в твърда валута или Рипъл (XRP). Във втория случай тя може да използва вътрешна книга, докато за плащания в други активи, главната книга на Рипъл съхранява само записи – залага дължимите суми според задълженията по дълга.

За да се случи сделка, са необходими двама участници: регулирана финансова институция, в която се съхраняват парите на клиентите, и фондове за хеджиране или бюра за търговия с валута, които осигуряват ликвидност, с която искат да търгуват. За да потвърдят транзакции, потребителите трябва да посочат други потребители, на които имат доверие, е сумата. Ако между потребителите няма директни отношения, основани на доверие, системата търси допълнителни елементи.

Основни предимства Рипъл XRP

Монетите на Рипъл се захранват от математически алгоритми и се подчиняват на фиксирани правила, които никога не могат да бъдат променени. Именно това го прави сигурен и надежден. Тъй като никое лице или организация не контролира XRP, той не може да бъде създаден, фалшифициран или дублиран. Всички плащания са директни и равностойни. Може да се използва без трети страни, посредници или други институции.

XRP играе важна роля за сигурността в мрежата. При всяка транзакция се отделя малко количество от криптовалутата като комисионна за транзакции. Този разход за сигурност е незначителен за всеки нормален потребител – дори изключително високото количество потребители ще загуби, най-много, еквивалента на няколко стотинки. Въпреки това злоупотребяващите потребители, които се опитват да спамят мрежата с прекомерни транзакции, скоро ще излязат от XRP и ще бъдат принудени да спрат.

Друга мярка за сигурност е резервната система. Резервът е минимално количество монети, необходими за действия, които изискват мрежови ресурси. Тези резерви са незначителни за всеки нормален потребител, еквивалент на по-малко от долар. Опитите за претоварване на мрежата с прекомерни действия обаче стават по-скъпи.

Резервът на акаунта е минимално количество цифрова валута, необходимо за активиране на акаунт. Той предотвратява създаването на прекомерно много акаунти, които биха могли да претоварят мрежата.

Резервът за действие е минимално количество криповалута, необходимо за всяко действие, което изисква мрежови ресурси. Например всяка отворена линия на доверие или отворена поръчка в разпределената валута изисква резерв за действие.