ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Политика за поверителност

1 Въведение

1.1 Ние сме ангажирани с опазването на личните данни на нашите посетили в www.bulchain.com. В тази дирекция обясняваме как ще приемем вашата лична информация.

1.2 Ще ви помолим да се съгласявате с използването на бисквитки в съответствие с условията на тази политика, когато за първи път, посетете www.bulchain.com. С използването на нашия уеб сайт и съгласяването с нашата политика вие се съгласявате с използването на от нас бисквитки в съответствие с условията на тази политика.

2 Събиране на лична информация

2.1 Ние не събираме, съхраняваме и не използваме различни видове лична информация.

(А) Информацията за нашия компютър и за посещението ви при използването на този сайт (включително вашия IP адрес, географско местоположение, тип на браузъра и версията, операционната система, дължината на посещение, посетените страници);

(Б) Информацията, която ни предоставяте при регистрация в нашия сайт (включително имейл адрес);

(В) Информация, която предоставяте при попълването профила ви в нашия сайт (включително вашето име, адрес и телефон);

(Г) Информацията, свързана с всички покупки, които правите нашите (продукти/услуги) или всякакви други сделки (включително вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес);

(Д) Информация, съдържаща се в или свързана с всякаква комуникация, направена/изпратена чрез нашия уебсайт (включително съдържанието на комуникацията, мета данни свързани с комуникацията);

(Е) Всяка друга лична информация, която сте избрали, да изпратите до нас;

В следващите редове може да се запознаете с това как сайтовете събиращи лична информация работят в интернет:

2.2 Преди да разкриете пред сайта личната информация на друго лице (трето лице), трябва да получите разрешение от това лице, както за разкриването така и за обработването на личните им данни в съответствие с тази политика.

3 Използване на лична информация

3.1 Личната информация, предоставена ни от вас ще се използва за целите, определени от тази политика.

3.2 Ние може да използваме вашата лична информация за:

(А) Администриране нашия сайт и бизнеса;

(Б) Персонализиране на нашия сайт за вас;

(В) За да може да използвате услугите на нашия уебсайт;

(З) За изпращане на маркетингови съобщения, свързани с нашата дейност (или бизнеса на вниманието подбрани трети лица), които смятаме, че може да представляват интерес за вас, по пощата чрез имейл или подобна технология (можете да ни информирате по всяко време, ако вече не се нуждаете от маркетингова комуникация);

3.3 Ако ни изпратите лична информация за публикуване на нашия сайт, ние ще я публикуваме в съответствие с лиценза, който предоставите на нас.

3.4 Ние няма да предоставим вашата лична информация на трети лица независимо за какви цели без вашето изрично съгласие.

4 Разкриване на лична информация

4.1 Ние може да разкрием личната информация на нашите автори, редактори, журналисти, консултанти, експерти и други доколкото е разумно и необходимо за целите, посочени в тази политика или при изричните условия на българското законодателство.

4.2 Ние може да разкрием вашата лична информация:

(А) До такава степен, че сме длъжни да го направим по закон;

(Б) Във връзка с всякакви текущи или бъдещи съдебни производства;

(В) За упражняване или защита на нашите законови права (включително предоставяне на информация на други лица за целите на борбата с измамите и направляване на кредитния риск);

(Г) На купувача (или бъдещият купувач) на всеки бизнес или актив, който ние продаваме (или възнамеряваме да продадем);

4.3 С изключение на предвиденото в тази политика, ние няма да предоставим лична информация на трети страни.

5 Интернационален обем на данни

5.1 Информацията, която събираме, може да бъде съхранявана, обработвана и прехвърлена между всяка от страните, в които работим, за да се даде възможност на нас, за да използваме информацията в съответствие с тази политика.

5.2 Информацията, която събираме, може да бъде прехвърлена на следните държави, които нямат закони за защита на данните, еквивалентни на тези, които са в сила в Европейското икономическо пространство: Съединените Американски щати, Русия, Япония, Китай и Индия.

5.3 Личната информация, която публикувате на нашата интернет страница или изпратите за публикуване на нашия сайт може да бъде разпространена, чрез интернет, по целия свят. Ние не може да попречим на използването или злоупотребата с такава информация от други.

5.4 Вие изрично се съгласявате с прехвърлянето на лична информация описана в този раздел 5.

6 Запазване на личната информация

6.1 Този раздел 6 описва процедурите за съхранение на данни, които са създадени, за да гарантират че ние се съобразяваме правните задължения във връзка със задължението и заличаване на личните данни на нашите потребители.

6.2 Личната информация, която обработваме, за всякакви цели не трябва да се съхранява за по-дълго, отколкото е необходими за тази цел или тези цели.

6.3 Независимо от останалите разпоредби на настоящия раздел 6, ние ще запазим документи (включително електронни документи), съдържащи лични данни:

(А) До такава степен, че ние сме длъжни да го направим по закон;

(Б) Ако вярваме, че документите могат да бъдат от значение за всички текущи или бъдещи съдебни производства;

(В) За упражняване или защита на нашите законови права (включително предоставяне на информация на други лица за целите на борбата с измамите и намаляване на кредитния риск);

7 Защита на личната информация

7.1 Ние ще предприемем разумни технически и организационни мерки, за да предотвратим загубата, злоупотребата или изтриването на Вашата лича информация.

7.2 Ние ще съхраняваме цялата лична информация, която предоставяте на нашите защитени с парола сървъри.

7.3 Всичките електронни финансови сделки, сключени чрез нашия сайт, ще бъдат защитени с технология за кодиране.

7.4 Вие се съгласявате, че предаването на информация по интернет в своята същност е несигурно, а ние не можем да гарантираме сигурността на данните, изпратени по интернет.

7.5 Вие носите отговорност за запазване на паролата, която използвате за достъп до нашия уеб сайт.

8 Изменения

8.1 Имаме право да актуализираме тази политика от време на време, като публикуваме нова версия на нашия уеб сайт.

8.2 Можете да разгледате тази страница от време на време, за да се гарантира, че сте доволни всякакви промени в тази политика.

8.3 Ние може да Ви известяваме за промени в тази политика по електронна поща или чрез система за лични съобщения в нашата интернет страница.

9 Вашите права

9.1 Можете да поискате да ви предоставим всякаква лична информация, която съхраняваме за вас. Предоставяне на такава информация ще бъде предмет на:

(А) Плащане на такси ако информацията трябва да бъде изпратена с физически носител или по друг начин който изисква плащане на такси.

(Б) Може да поискаме от вас подходящо доказателство за вашата самоличност (за тази цел, ние обикновено изискваме фотокопие от личната карта, заварен от нотариус. Може да поискаме и копие от фактури върху които пише вашият физически адрес като фактури за ток, вода, телефон).

9.2 Ние може да не разкриваме всяка лична информация, която е поискана до степента, позволена от закона.

9.3 Може да ни информирате по всяко време да не използваме личните Ви данни за маркетингови цели.

9.4 На практика с използването на нашите услуги и уеб сайт Вие се съгласявате ние да използваме вашата лична информация за маркетингови цели. Ние ще ви предоставим възможност да се откажете от използването на личните Ви данни за маркетингови цели.

10. Други уеб сайтове – трети страни

10.1 Нашият сайт може да съхранява хипервръзки към и подробности за уеб сайтове на трети страни.

10.2 Ние нямаме контрол над тях и не носим отговорност за политиката за конфиденциалност и практики на трети лица.

11 Актуализиране на информацията

11.1 Моля, уведомете ни, ако личната информация, която имаме за вас трябва да се коригира или актуализира.

12. Cookies – Бисквитки

12.1 Нашият сайт използва бисквитки.

12.2 Бисквитката е файл, съдържащ идентификатор (низ от букви и цифри), който е изпратен от уеб сървър към уеб браузър и се съхраняват от браузъра.

След това идентификаторът се изпраща обратно на сървъра всеки път когато някоя от страниците на сървъра се зарежда.

12.3 Cookies могат да бъдат „постоянна“ бисквитка или „сесийни“ бисквитки: постоянните бисквитки ще бъдат съхранявани от уеб браузъра и ще останат валидни до изтичане на срока, освен ако не бъдат изтрити от страна на потребителя преди изтичането на срока; сесийната бисквитка от друга страна ще изтече в края на потребителската сесия, когато уеб браузъра е затворен.

12.4 Cookies обикновено не съдържат никаква информация, която лично да идентифицира даден потребител, но лична информация, която се съхранява за вас може да бъде свързано с информацията, съхранявана в и получена от бисквитки.

12.5 Ние използваме и двата вида бисквитки на нашия уеб сайт.

12.6 Повечето браузъри позволяват бисквитките да бъдат блокирани. Потребителя е свободен да ги блокира по всяко време.

12.7 Блокирането на всички бисквитки ще има отрицателно въздействие върху използването на много сайтове.

12.8 Ако блокирате бисквитките, вие няма да можете да използвате всички функции на нашия уеб сайт.

12.9 Вие можете да изтриете бисквитките, вече намиращи се на вашия компютър.

12.10 Изтриване на бисквитките ще имат отрицателно въздействие върху използваемостта на много сайтове.