Интелигентните градове стават по-интелигентни

blog.iota.org

Фондация IOTA и Консорциумът за блокчейн в строителството си сътрудничат за интегриране на цифрови идентичности, проследяване на веригата да доставки, интелигентни договори и токенизация в строителния сектор.

TL;DR: Фондация IOTA и Консорциумът UCL Construktion Blockchain си сътрудничат в областта на DLT иновациите в строителния сектор. То включва използването на инструменти на IOTA за опростяване на DLT интеграцията със заинтересованите страни от CBC, които проучват нови решения за своята индустрия. Резултатите ще помогнат за дигитализирането на индустрията, подобряването на безопасността на работниците и условията на труд, проследяване на движението на материалите и стимулиране на въвеждането на възобновяеми енергийни източници.

Според доклада “Глобално строителство 2030” прогнозите сочат, че до 2030 г. обемът на строителната индустрия ще нарасне с 85% до 15,5 трилиона долара в световен мащаб, като водещи ще бъдат три държави – Китай, САЩ и Индия, на които се пада 57% от целия глобален растеж. Цифровизацията на строителството е предпоставка за бъдещите интелигентни сгради и интелигентни градове.

Фондация IOTA стартира ново стратегическо партньорство с Консорциума за блокчейн в строителството (CBC), базиран в Университетския колеж в Лондон. Това се случва след редица съвременни събития през март тази година. И накрая, учебникът за инструменти на IOTA беше представен на конференцията на CBC през октомври.

Целта на партньорството е да се улесни внедряването на мащабируема и екологична технология за разпределена счетоводна книга (DLT) в строителния бранш. За да постигнат това, Фондация IOTA и CBC ще идентифицират и подкрепят заинтересованите страни в строителството, които желаят да интегрират блокчейн технологиите, за да трансформират строителния сектор.

Строителния бранш има сложна верига на доставки, много фази и голям брой заинтересовани страни и разпоредби. Гарантирането на сигурността, като същевременно се увеличава прозрачността, намалява сложността и се подобрява процесите и устойчивостта, изисква промени и иновации, които да бъдат изградени само на базата на надеждна трансакционна инфраструктура, която блокчейн и DLT могат да осигурят.

IOTA Tangle е мащабируема и без такса DLT, която е значително по-енергийно ефективно от традиционните блокчейн. Тези характеристики, в съчетание с лекия му клиентски софтуер и неизменността на данните, правят IOTA особено подходящ за силно мащабируеми мрежи за данни (като интернет на нещата), автоматизация и обмен на информация между множество участници. Интелигентното наблюдение е в основата на съвременната строителна индустрия, като позволява да се наблюдава целият жизнен цикъл на една сграда – от строителството до експлоатацията и извеждането от експлоатация.

По-конкретно, партньорството IOTA-CBC ще насърчи интегрирането на рамките и инструментите на IOTA, които могат да допринесат за цифровизацията на строителната индустрия.

Един такъв инструмент е IOTA Identities. Свързването на цифровите близнаци с неизменни данни, съхранявани в счетоводна книга (чийто достъп е защитен от собственика на данни), без да са необходими посредници, повишава сигурността срещу кибернетични атаки. Физическите активи, свързани с цифрови близнаци, вече могат да се експлоатират в среда с нулево доверие, където сензорите от различни доставчици са интегрирани с децентрализирани идентичности, които сигурно удостоверяват и оторизират сензорите сензорите устройства в различни системи и без централна точка на отказ. IOTA Identities предоставя такъв инструмент, като същевременно гарантира мащабируемост, която може да се справи с обема сензори, от които ще се нуждаят съвременните сгради и градове. Всички тези нововъведения вече могат да бъдат тествани с помощта на IOTA Integration Services, които позволяват лесното интегриране на различни индустрии с IOTA технологии и рамки, чрез прости REST API.

Използването на DLT ще доведе до нововъведения и в други чести на строителната индустрия: например чрез създаване на цифрови паспорти на продуктите, чрез осигуряване на управление на активите, чрез наблюдение на доставките на части и материали и чрез проследяване на правилното им използване, рециклиране и кръговрат (тема, в която фондация IOTA вече инвестира на европейско равнище).

Въпреки че модернизирането на съществуващите индустриални процеси ще бъде един от акцентите, създаването на нови бизнес модели ще бъде в основата на бъдещите иновации.

С поглед към бъдещето интелигентните договори ще позволят също така да се контролира разпространението и достъпът на трети страни до данни за информационно моделиране на сгради (BIM) за оптимално планиране на бъдещите градове. От друга страна, токенизацията ще спомогне за проследяване на производството, потребителите и монетизирането на възобновяемите енергийни източници, които все по-често са част от фасадите и покривите на новите сгради. Цифровите токени ще създават нови бизнес модели за цялата индустрия. Цифровизацията на градските активи (т.е. сгради, стълбове за осветление, станции за зареждане на електромобили) чрез използването на NFTs, отдаването им под наем и споделянето на инвестициите и приходите за тяхното създаване ще отвори нови бизнес модели, ще включи пряко гражданите и новите инвеститори и ще направи градове градовете интелигентни и устойчиви.

Основните технически характеристики ще бъдат на разположение за тестване и производство през следващите месеци.

Това са само няколко печеливши начина, по които фондация IOTA и CBC могат да помогнат за интегрирането на DLT в строителната индустрия. Разглеждайки партньорството, Микеле Нати, ръководител на отдел “Телекомуникации и развитие на инфраструктурата” на Фондация IOTA, заяви:

“ Присъединявайки се към CBC, IOTA се надява да внесе в строителната сфера опита, натрупан в подобни области, получен от работата по проекти като CityXchange и Dig_it, както и да опрости приемането на DLT чрез новите инструменти, разработени от IOTA Foundation. Като опростяваме достъпа до технологиите и протоколите на разпределените регистри, ние целим да насърчим иновациите в една индустрия, която претърпява сериозна цифрова трансформация.”

Абел Масиел, директор-основател на Консорциума за блокчейн в строителството към Университетския колеж в Лондон, заяви:

“Стратегическото партньорство между Фондация IOTA и CBC има за цел да даде възможност на проектите за DLT технологии с отворен код да се превърнат в катализатори на цифровата трансформация в строителния сектор. С подкрепа на Фондация IOTA ние се стремим да изследваме и разработваме по-бързи и по-устойчиви технологии, за да ускорим приемането на BIM и цифровите близнаци в едно цялостно управление на цялостния жизнен цикъл на активите и процесите в застроената среда”.

Първоначалната стъпка на това стратегическо партньорство е фондация IOTA и CBC да определят проект с отворен код и пилотен проект, който да обедини технологията IOTA и мрежата на IOTA с екосистемата на CBC от заинтересованите страни за съвместни иновации в строителната индустрия. За тази цел Фондация IOTA ще се стреми да привлече доставчици на решения от екосистемата на IOTA.

Допълнителните дейности ще включват създаването и предоставянето на образователните материали по темата за блокчейн и DLT иновациите за строителната индустрия и нейните заинтересовани страни.

Фондация IOTA се гордее, че е партньор на CBC, и очаква с нетърпение да помогне за оформянето на бъдещето на строителството и интелигентните градове.