Да разгледаме по-подробно криптовалута CHIA и компанията Chia Network

chia.net

Какво е Chia Network (Chia)?

Chia Network (Chia) е блокчейн платформа да създаване и изпълнение на смарт договори, написани та езика за програмиране Chialips.

Какви проблеми решава Chia Network?

Според създателите на Chia Network, добивът на биткойни нанася сериозна вреда на околната среда и изисква мощни изчислителни ресурси, които не са достъпни за всички потребители. Chia се опитва да реши този проблем, като използва някои ключови параметри на PoW блокчейна в тандем с най-новите технологични решения.

Какво означава наименованието Chia?

Chia се позиционира като екологически чиста криптовалута понеже при нейния добив се използват предимно хард и флаш дискове, които са икономични от гледна точка консумация на електрическа енергия.

За да подчертаят нейния “зелен” характер, създателите на тази криптовалута и дадоха име в чест на бялата чия (вид испански градински чай), като това растение е пренесено в Испания от Централна Америка и е било изключително важна култура за ацтеките. Особеното е, че семената на чията съдържат повече калций в сравнение с млякото. През последните години тя стана особено популярна сред вегетарианците в САЩ, а Европейския съюз официално я обяви като перспективна храна.

Кой и кога създаде криптувалутата Chia?

Създателят на криптовалутата Chia е американския програмист и основател на изключително популярната мрежа и протокол BitTorrnet Брам Коен. През месец август 2017 година той регистрира в Сан Франциско компанията Chia Network, която се занимава единствено с разработването на блокчейна Chai. Президентът на тази компания стана бившият ръководител на Nasdaq Джийн Хофман, а функциите на финансов директор изпълнява бившият генерален директор на Overstock Мич Едуярдс.

Считано от месец март 2018 година компанията привлича около $77 милиона финансиране в рамките на споразумението SAFE. Последният кръг на финансиране в размер на $61 милиона приключи през месец май тази година. Компанията получи поддръжката на рисковете фондове Andreesen Horowitz, Galaxy Investment Group, DCM Ventures, Richmond Global Ventures и други. Към днешен ден пазарната капитализация на тази компания надхвърля $500 милиона.

Стартирането на основната Chia мрежа бе осъществено на 19 мрат 2021 година.

На 3-ти март тази година разработчиците активираха възможността за осъществяване на транзакции в този блокчейн. Едновременно с това в редица криптовалутни борси започнаха търговете с Chia.

Как работи Chia Network?

Блокчейнът Chia използва метода за добив на криптовалута на базата на Proof-of-Space (доказателство за наличието на пространство, в случая, дисково) и Proof-of-Time (доказателство за време).

Тази съвсем нова концепция бе представена през месец септември 2017 година от Брам Коен и други изследователи в документа Beyond Hellman’s Time-Memory Trade-Offs with Applications to Proof of Space.

Тези експерти предложиха процесът на добив на криптовалута да става с използването на дисковото пространство на компютърните системи, а не чрез техните изчислителни мощности. При този подход вероятността за добив на блок от блокчейн веригата е пропорционална на заделянето на дисково пространство, разделено на общата пропускателна способност на тази мрежа. Според създателите на тази концепция, този метод е много подходящ към околната среда, в сравнение с Proof-of-Work концепцията и икономически е по изгоден. Може да се каже, че дисковото пространство се използва като валидатор, който потвърждава транзакциите, а за предоставянето на това дисково пространство, неговият собственик получава възнаграждение. Очевидно е, че колкото повече дисково пространство е предоставено, толкова по-високи ще бъдат приходите.

Процесът на добив на цифрови монети в Chia се нарича фърминг (Farming), а хората които се занимават с добив на тази криптовалута е прието да се наричат фърмъри (Faemers).

Самият фърминг включва два етапа: плотинг (plotting, разделяне) и харвестинг (harvesting, жътва.

Плотингът

С помощта на Proof-of-Space потребителят потвърждава, че на диска на неговия компютър има свободно пространство. За плотинга е необходим високопроизводителен диск, тъй като той се използва като буфер за временно записване на информацията. Минималният размер на този буфер е SSD с капацитет над 356.5 GB. Това е достатъчно за “засяването” на участъка (плота) с размер 108,8 GB. Времето на плотинг на един участък отнема от 4 до 12 часа.

Самият процес на плотинга не изисква връзка с интернет и се състои от следните фази:

  • “засяване” – генериране на седем таблици с криптографски хешове и техния запис и съхранение във временния диск.
  • Изчисляване градиента на хешовете (backpropagation)
  • Подреждане и алгоритмична компресия на хешовете във временна директория и начало на създаване на крайния файл на плота
  • Завършване създаването на плота и неговото прехвърляне към дисковото плот-пространство за осъществяване на харвестинг

Харвестигът

По време на създаването на поредния блок системата обявява поредната криптографска задача и фърмърът сканира своя участък, намирайки хешът, който е максимално близко до параметрите на подадената задача. Шансовете за добив на блок от блокчейн веригата зависят от дела на фърмъра в общото пространство на Chia мрежата.

Този процес по нещо прилича на лотария – наградата за един блок (в продължение на три години след стартирането на Chia блокчейна, тази награда е в размер на 64 XCH) получават първите 32 фърмъра, които са успели да предоставят решения на подадената криптографска задача.

За да се осъществи доказателството на времето – алгоритъмът Proof-of-Time осигурява периодично създаване на блокове, които значително увеличават безопасността на блокчейна.

Доказателството по време се реализира с помощта на проверяващи възли, които жаргонно се наричат “повелители на времето” (timelodrs) с помощта на функцията за проверимо забавяне (Verifiable Delay Function, VDF). Тази функция изисква определено време за нейното изчисляване, но се проверява много бързо. Забавянето, което по всяко време може да бъде проверено, води до минимизиране консумацията на електрическа енергия, като едновременно с това изключва възможността за получаването на каквато е да било преимущества от паралелното използване на няколко компютърни устройства.

Очакванията са да няма много “повелители на времето”. При този подход най-бързият финишира първи и за завършването на поредния блок за придвижване наред по блокчейна е необходим само един бърз и частен timelord.

Езикът за програмиране Chianslips

Chain Network използва програмния език Chianlisp. Първата версия на Chianlips излезе през 2019 година и получи много висока оценка от срана на представителите на DeFi индустрията и от различните разработчици.

Chianlips съчетава ключовите елементи от кодовата база на Ethereum и Solidity от Bitcoin Core и водела UTXO на биткойна. Този подход дава възможност за паралелното, а не за последователното осъществяване на транзакциите.

Chianlips разполага с ID на цифровите монети, които също от своя страна могат да потвърждават своите ID. Благодарение на това е възможна съвсем точна самостоятелна адресация, като отпада необходимостта от самовъзпроизвеждащи се програми.

Според своите създатели, този програмен език е изключително ефективен, гъвкав, лесно се чете и проверява. Очакванията са Chianlips да даде възможност на разработчиците да създават с помощта на Chia платформата широк спектър от онлайн услуги, включително трансгранични разплащания и емитиране на стейбълкоини. В тази платформа към днешен ден вече са достъпни атомарни суапове, портфейли с няколко цифрови подхиса и така наречените цветни монети (colered coins).

Токенът Chia (XCH)

Chia (XCH) е служебния токен на Chia Network, който използва индивидуализирания модел UXTO на биткойна и се използва за финансово поощрение на участниците в тази блокчейн верига.

През първите три години наградата за получен Chia блок бе 64 XCH за както казахме, първите 32 фърмъра. На всеки три години тази награда намалява двойно. Тази схема ще действа в продължение на четири годишен период, след което този халвинг ще бъде прекратен.

През първите три години фърмърите ще могат да генерират около 3,4 милиона XCH годишно, през следващите 3 години два пъти по-малко и т.н.

Към края на шестия период сред стартирането на основната мрежа, потребителите ще разполагат с 42% от всичките цифрови монети. Ще са необходими 21 години фърминг, за да се изравни броят цифрови монети в ръцете на потребителите с броя на токените в стратегическия резерв.

Стратегическият резерв

При стартирането на основната блокчейн мрежа компанията е създала стратегически резерв (префъри) от 21 милиона XCH. С помощта на смарт договорите ще бъде реализирана програма за придобиване и на тези цифрови пари.

В най-близко бъдеще компанията възнамерява за излезе на борсите NYSE и NASDAQ. Нейните акции ще се търгуват във вид на EFT, и ще бъдат директно свързани с цената на токена.

Разпределението на финансовите средства сред инвеститорите и потребителите ще се контролират от управителен съвет. За продажбата на цифрови монети от стратегическия резерв, Chia общността задължително трябва да бъде уведомена 90 дни предваритено. и още, служителите и изпълнителите на компанията не могат да получават заплащане във вид на XCH токени.

Развитието на Chia

Развитието на този проект реши редица от проблемите на водещите криповалути, но едновременно с това създаде нови проблеми:

  • Дефицит: още през месец април тази година, преди да започнат търговете, Chia потребителите предизвикаха тотален недостиг на хард диск или флаш дискове в Китай.
  • Ръст на цените на хардуера: през месец май 2021 година тайванската компания Phison Electronics предупреди, че предстои повишаване на цената на флаш дисковете заради оживлението относно добива на скриптовалута Chia. През месец май тази година заради силно повишеното търсене на дискове, които се използват за добив на Chia, американските ритейлъри осезателно вдигнаха цените на моделите с по-голям капацитет.
  • Ограниченията в продажбите и ремонта на оборудването: през месец април тази година китайската компания Galax предупреди потребителите, че ще отказва гаранционният ремонт на SSD, ако те са използвани за добив на Chia. Само след няколко дни редица китайски производители на флаш дискове представиха специализирани SSD, които са изключително подходящи за добив на Chia. Но тези дискове имат твърде кратък гаранционен срок. Според оценките на различните експерти фърмингът на Chia намалява технологичното време на живот на обикновените флаш дискове с капацитет 512 GB от пет години на два месеца.
9080 1

До края на 2021 година компанията възнамерява да проведе първично публично предлагане на акции (IPO) в съответствие с изискванията на SEC, но не изключва варианта за сливане с друга кампания, като в случая това е SPAC.

Към днешен ден в Китай се купуват най-вече флаш дискове с капацитет от 4 до 18 TB. Новата криптовалутна треска може да доведе до възникването на дефицит за хард и флаш дискове, точно както Bitcoinе и Ethereum доведоха до поскъпването и тоталния недостиг на чипове и видеокарти.

Новата екологична и “зелена” криптовалута Chia изведнъж стана актуална на фона на отказа на Tesla да продава своите електромобили за биткойни. Илън Мъск заяви пред всички, че за добива на биткойни се използва изключително много електрическа енергия, която се получава от изгарянето на изкопаеми горива. По този начин атмосферата на Земята силно се замърсява, а това не съответства ва идеята на Tesla за постигане на по-висока екологичност.

Източник