IOTA x Shimmer x Assembly: Shimmer мрежа

blog.iota.org

Цел и характеристики

Мрежата Shimmer ще бъде по-малкият брат на IOTA 2.0 DevNet, базирана на механизма за консенсус, тестван в IOTA 2.0 DevNet. Като софтуерът за възлите ще се използва Hornet (вероятно и Bee) вместо GoShimmer. Тя ще действа като мрежа за валидиране на всички функции на IOTA, преди те да бъдат интегрирани в основната мрежа на IOTA. Подобно на сегашната IOTA mainnet, Shimmer предлага микротрасакции без такси, но за разлика от сегашната IOTA mainnet, ще се регулира и достъпа до мрежата чрез Mana.

Pid102 Shimmer 2

Друга съществена разлика в сравнение с IOTA 2.0 DevNet e постоянната счетоводна книга на Shimmer. За разлика от IOTA 2.0 devNet, мрежата Shimmer не е проектирана като тестова мрежа в контролираната среда, а като истинска децентрализирана мрежа. Състоянието на главната книга на Shimmer не се нулира, когато са налични големи подобрения. Благодарение на това тя дава възможност за валидиране на нови модули в реален сценарий, и за листване на токена на борсите за криптовалути.

С течение на времето мрежата Shimmer и нейните функции може да се отклонят от IOTA 2.0 DevNet. Например Shimmer има инфлационно предлагане на токени, докато IOTA DevNet (и IOTA mainnet) нямат такова. След като всички модули и функции, необходими за евентуалното кодиране на IOTA mainnet, бъдат валидирани чрез мрежата Shimmer, се очаква Shimmer да продължи да живее свой собствен живот, като потенциално се фокусира върху различни случаи на употреба от IOTA mainnet.

Сигурност

Бъдещата мрежа Shimmer ще разчита на функциите за сигурност, разработени и тествани в IOTA 2.0 DevNet. Като модел на консенсус Shimmer ще използва гласуване On-Tangle, DAG абстракция на чистия консенсус на Накамото (“най-дългата верига печели”), познат, напред с други, от биткойн. Основна разлика и липсата на миньори, което води до безхарактерна система и енергийна ефективност от по-малко от една милиардна част от kWh за една трансакция на IOTA (в сравнение с ~1,997kwH/един тон CO2 за една трансакция на BTC, към момента на писане на статията).

Предстоящи функции

Мрежата Shimmer ще започне като дубликат на сегашната главна мрежа IOTA Chrysalis и постепенно ще бъде надграждана с модули на пълно децентрализираната мрежа IOTA 2.0 DevNet, след като те бъдат тествани, проверени и одитирани в контролирана среда в мрежата IOTA 2.0 DevNet. Функциите, които се окажат безупречно работещи не само в DevNet, но и в реални условия в мрежата Shimmer, ще бъдат пренесени в mainnet на IOTA.

След първоначалният старт една от първите характеристики на мрежата Shimmer ще бъде внедряването на рамката за токенизация, която ще превърне Shimmer в счетоводна книга с множество активи, способна да съхранява множество активи един то друг в безпроблемна, мащабируема DAG. Рамката за токенизация предлага нови типове изходни данни на базовия слой на мрежата, като поддържа композитивност и атомарни трансакции на интелигентните договори IOTA, работещи върху мрежата Shimmer. Освен това тя ще предложи безчувствено генериране на NFTs и появата на пазари на NFT.

Токенът и портфейлът SMR

Токенът SMR е собственият токен на мрежата Shimmer. Ако SMR бъде листван на криптовалутни борси, Shimmer ще даде възможност за тестване на системната архитектура, механизма за консенсус и модулите на IOTA 2.0 “в дивата природа” в реални условия с реална стойност на залог. След като мрежата Shimmer използва консенсусния механизъм на IOTA 2.0, притежателите/притежателките на токени SMR ще трябва да издават трансакции в случай на претоварване, въз основа на Mana, генерира чрез токените SMR.

Казано накратко: мрежовата активност, която потвърждава мрежовите компоненти, е много по-силна, когато става дума за пари. Целта на Shimmer е да валидира всички нови функции, които ще бъдат интегрирани в главната книга на IOTA, най-вече модулите, позволяващи мащабируема и напълно децентрализирана архитектура, която не зависи от централизиран компонент за сигурност като Координатора. Firefly ще може да управлява токена SMR (както и токени ASMB, токени IOTA и токенизирани активи).

Като страничен ефект, ако токенът Shimmer е регистриран на борса за криптовалути, тези най-вероятно ще могат да преминат към бъдещата, напълно децентрализирана мрежа IOTA, като копират своята интеграция на Shimmer и променят само един параметър (идентификатора на мрежата).

Софтуер на възли

Мрежата Shimmer ще се основава на възли Hornet и Bee.

За да се ускори и подсигури валидирането на нововъведени компоненти в мрежата Shmmer, потребителите могат да получават награди за заложи в Shimmer, като допринасят за нейната сигурност.

Преди пускането на мрежата притежателите на токени IOTA могат да заложат токени IOTA, за да получат Shimmer, като използват официалният портфейл Firefly. За всеки ~ 10 секунди, за срок от 90 дни. След края на на 90-дневния период общата сума на предоставените SMR токени съставляват общото първоначално предлагане на мрежата Shimmer при нейното стартиране. Началото на 90-дневния период на залагане се обявява чрез официалните акаунти на Shimmer в социалните медии.

След стартирането на Shimmer потребителите могат да залагат токени SMR, като по този начин фиксират стойността си в мрежата Shimmer, с което допринасят за сигурността на мрежата. Информацията на токена Shimmer първоначално е определена 8%, които се разпределят пропорционално на залагащите SMR токени, които помагат и осигуряват сигурността на мрежата чрез блокиране на стойност. Инфлацията може да бъде контролирана по-късно от общността.

blog.iota.org