Как да изградим цифрова публична инфраструктура: 7 урока от Естония

weforum.org
  • Естония е изградила цифрова публична инфраструктура, която предоставя автоматизирани и многократно използваеми правителствени услуги по- ориентирани към хората, сигурен и частен начин;
  • Начинът, по който Естония е създала тези обществени услуги, може да бъде приложен към усилията на местно и световно ниво;
  • Ето как Естония изгради и поддържа цифровите си услуги дори по време на пандемията COVID-19 от сътрудничество с други цифрови държави до справяне с наследените предизвикателства.

Когато пандемията COVID-19 връхлита Естония, голяма част от живота се премества в дома. Улиците и офисите бяха празни, а простичките неща, които преди се приемаха за даденост, станаха излишни. Екипът по цифрови технологии на естонското правителство несъзнателно се беше подготвяло за тази ситуация през последните 27 години. Сега, когато 99% от услугите да достъпни онлайн, на никого не се налага да стои на опашка, а обществените услуги са достъпни 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

Макар че се наложиха някои промени (трябваше да се изградят нови услуги в рамките на няколко дни, а други услуги бързо се нуждаеха от много по-голяма честотна лента), основите на обществения начин на живот останаха непокътнати и работещи. Цифровата идентичност и подписите, сигурният обмен на данни и редици услуги поддържаха в Естония в готовност за работа.

Много правителства, които са зрели в цифрово отношение, включително Естония, са възприели нови начини за управление и подходи, основани изцяло на правителство, които предоставят автоматизирани и многократно използваеми правителствени услуги по ориентирани към хората, сигурен и частен начин. Стъпка по стъпка различните правителства правят своите градивни елементи с отворен код, достъпни като глобални цифрови обществени блага, готови за използвани от други.

Цифровата публична инфраструктура се различава от физическата: кодът може да се копира безплатно, но също така трябва да се предоставя в контекста на стабилна управленска архитектура и ежедневно управление. Когато доставката в публичния сектор се провали, това обикновено се дължи на управлението и неговата сложност и рядко е заради счупен код.

Ежедневната поддръжка, редовните актуализации, кръпките и рутинните одити за киберсертифициране често остават встрани от основните изказвания и по този начин се пренебрегват от висшите ръководители. Устойчивото изпълнение на тези бизнес процеси обаче се променя редовно и е в основата на цифровата трансформация.

Независимо от мащаба, независимо дали изграждате местни системи или ги свързвате с глобални, от Естония може да се извлекат поуки:

  1. Подхранвайте и споделяйте талантите си

Изграждането на истинско цифрово общество е свързано с даване на пример и подхранване на индивидуалната отговорност и личната почтеност.

Всеки се бори с осигуряването на приходящи умения за своите служители. Голяма част от изграждането на общността на цифровата публична инфраструктура е споделянето на някои от тези умения в рамките на една държава и отвъд националните граници. Това би намалило радикално разходите за ежедневна поддръжка в световен мащаб.

За да решим този проблем в световен мащаб, трябва да започнем да изграждаме прости и разбираеми форми на глобална управленска архитектура, която да свързва по-традиционните механизми с нови, напълно разпределени системи от новатори, разработчици и други. Изграждането на тази отворена, прозрачна, разпределена и отговорна общност е основното действие за това десетилетие.

2. Не изобретявайте собствен велосипед

Вашите предизвикателства са уникални; бюрокрацията и проблемите са сходни в световен мащаб. Бъдете скромни и поискайте помощ от тези, които вече са решили даден проблем.

Например при естонската схема за цифрова идентичност eID, Естония копира първоначалната техническа част от Финландия, а правната част – от Германия. Япония се вдъхнови, а по-късно Финландия копира части от сигурния обмен на данни от Естония.

3. От стоене до движение има само една стъпка

Започнете с малък и прост стратегически подход. Това означава да вземете услуга с ясен и непредубеден собственик (собственици), която може да помогне на хората, и да се учите от този малък, но важен опит.

Естония и много други страни, по конкретно в Африка, започнаха своя преход, като свързаха гражданските, бизнес и поземлените регистри. Това позволява да се свържат хората, предприятията и недвижимите имоти, за да се даде възможност за автоматизиране на много рутинни услуги.

4. Ако искаш да стигнеш бързо, отиди сам: ако искаш да стигнеш далеч, отидете заедно

Определете основните ценности и започнете да изграждате общност. Това е най-труното и сложно нещо около всяка трансформация. Това ще бъде вашият спасителен пояс и радост и източник на главоболия и недоразумения. От нея идва изворът на вечната младост и в крайна сметка устойчивостта на общността и средата, която е в постоянно съзидание.

Груповите чатове и по-усъвършенстваните инструменти за съвместно създаване значително намалиха транзакционните разходи за управление на разпределена общност. Тази промяна все още не е приета или разбрана в рамките на по-традиционните и обвързани и наследството форми на управлението в институциите и организациите.

5. Не строите монополи!

Нека се обърнем към техниката: разработването на софтуер по монолитен начин (всичко в едно цяло) може да е по-лесно в краткосрочен план, но няма да се изплати в дългосрочен план. Не го правете никога повече. Вместо това изградете ориентирана към домейна, базирана към дизайна, модулна и многократно използваема архитектура на микроуслуги, за да автоматизирате рутинните действия и да премахнете зависимостите. Този подход ще ви позволи да намалите разходите и да избегнете зависимостите, свързани с един конкретен доставчик или наследена технология. Запазете процеса на изграждане на домейна във фирмата.

responsive large 3

6. Приемете (но адаптирайте) наследените си системи

По замисъл правителствата винаги ще бъдат вкопчени в традициите; това е самата същност на публичния сектор. Това наследство вероятно ще бъде комбинация от правни, технически и културни аспекти. Също може да бъде смекчено чрез солидна техническа архитектура и добри обществени практики. В света на цифровата публична инфраструктура това означава адаптиране на наличните технологии и на това, което ще работи с вашите собствени местни условия.

В условията на постоянно променяща се среда тези и други корекции са в основата на това, което може да се нарече гъвкаво и адаптивно правителство. Това е единствената устойчива стратегия за организациите от публичния сектор в дългосрочен план.

По време на целия процес имайте предвид, че целта не е цифровата; целта е промяна на начина на мислене и културата. Много правителства и мащабни организации погрешно разбират цифровите технологии като набор от модерни джаджи, необходими за получаване на гласове или приходи. Навигацията в неизследваните води на цифровизацията означава ежедневно преминаване през бурни морета и рифове. Когато се окаже, че за пореден път изгребвате вода от лодката си, опитайте се да си спомните защо изобщо сте отплавали. Вместо това мислете за цифровата трансформация като за инструмент, който да ни помогне да постигнем мащабна обществена промяна.

7. Празнувайте и споделяйте победите – и неуспехите

Естония и много други “цифрови нации” се намират в положителна обратна връзка. Рутинното развитие на тези общества вдъхновява и мотивира следващите стъпки, които трябва да бъдат предприети.

През 2017 г. чешки изследователи в областта на киберсигурността откриха критичен поток в естонката електронна идентификация, който теоретично би могъл да направи цифровото ни общество остаряло. Естонското правителство оповести новината в рамките на една седмица, а специалисти от публичния и частния сектор работиха заедно 24/7 в продължение на три месеца, за да я отстранят. Не беше нанесена никаква вреда, но откритостта и прозрачността по отношение на проблема повишиха доверието в тези услуги.

В заключение ще споделя, че дори Естония да е била подготвена за пандемията, техните системи непрекъснато се развиват и адаптират към новите реалности и ситуации. С този начин на мислене е възможно всяка друга държава или правителство може да поеме цифровата инициатива и да бъде готова да се справи със следващите големи предизвикателства, които предстоят.

weforum.org