Ето как компаниите могат да се уверят, че са готови за блокчейн

Bulchain.com
  • рез последните години много от най-големите корпорации в света във финансовия сектор и извън него възприеха блокчейн технологията.
  • Компаниите, които не интегрират блокчейн в своите процеси, рискуват да изостанат много от развитието си.
  • “Мидълуерът”, като например оракулските мрежи, може да помогне на организациите да взаимодействат с блокчейн и да се включат в света на децентрализираните финанси.

локовите вериги, които някога се считаха за зараждаща се гранична технология, се превръща във все по-критична инфраструктура за предприятията, които искат да са в крак с бъдещето на трансфера на информация и стойност. Блокчейнът е споделена цифрова счетоводна книга на трансакциите, която се дублира и разпределя в мрежа от компютърни системи. Книгата е почти невъзможно да бъде манипулирана или хакната, тъй като се проверява от множество участници по целия свят и е подкрепена от множество участници по целия свят и е подкрепена от най-съвременната криптография. Блокчейн мрежата може да се използва за изпълнение на интелигентни договори, прехвърляне на стойност, последяване на поръчки, уреждане на плащания, проверка на сметки и др.

За да се улеснят трансакциите, в блокчейн се съхранява набор от правила, наречен интелигентен договор, който се изпълнява автоматично, когато е изпълнено определено условие. Например, интелигентният договор може да включва бизнес плащане между организации, което се изпълнява автоматично, когато са постигнати определени условия на сделката.

Макар че все още съществува общоприетото схващане, че блокчейн технологията е все още в начален стадий, в действителност вече навлиза в ранната фаза на масовото си приемане, особено от финансовата индустрия. Като си спомняме за мащабната цифрова трансформация, задвижена от интернет, много напредничави организации във финансовия сектор и извън него вече предприемат важни стъпки, за да станат готови за блокчейн.

Днес, с появата на надежден софтуер за съхранение на цифрови активи и взаимодействие с множество блокчейн вериги и интелигентни договори, за предприятието е по-лесно от всякога да приемат този нов свят. Компаниите, които все още не са разработели стратегия за интегриране на блокчейн, рискуват да останат назад от своето развитие и конкурентно предимство.

Надпреварата за приемане на технологията е в ход

Нараства потребителското търсене на всякакви нови сектори в блокчейн пространството, включително децентрализирани финанси (DeFi), нефунгиращи токени (NTF) и нововъзникващи приложения на интелигентните договори в областта на застрахователните технологии, екологичната устойчивост, недвижимите имоти и др. Както показва едно скорошно проучване на Ganther, около 11% от предприятията днес вече използват блокчейн технологията в своите операции, а 75% активно проучват как биха могли да го направят.

Организацията за пазарно разузнаване Blockdata наскоро заключи, че повече от половината от 100-те най-големи банки в света по размер на управляваните активи (AUM) вече имат някакъв вид експозиция на блокчейн и криптовалути. По подобен начин Deloitte проведе глобално проучване на блокчейн и 76% от респондентите смятат, че цифровите активи ще служат като силна алтернатива или пълен заместител на фиатните валути през следващите 5-10 години.

Тъй като според доклада на Световния икономически форум за 2021 г. технологията на разпределената счетоводна книга и интелигентните договори са готови да разрушат традиционните пазари на стойност 867 трилиона щатски долара, предприятията се надпреварват да разработват стратегии за интегриране с отчитане на риска и да се възползват от бързо развиващата се блокчейн икономика.

Попечителство като първа стъпка

В отговор на нарастващото търсене от страна на потребителите през последната година бяха пуснати различни инструменти и платформи, които позволяват на предприятията лесно да взаимодействат с публични и частни блокчейн вериги. Финансовите институции в частност са изправени пред засилен натиск да предлагат крипторешения и в резултат на това попечителство – възможността за сигурно съхранение на цифрови активи, базирани на блокчейн – е една от първоначалните области на техния фокус. Докато някои компании все още изграждат свои собствени решения от нулата, повечето осъзнават, че вече съществуват системи на институционално ниво и използват партньорствата като бърз начин да отговарят на потребителското търсене.

Например в края на миналата година Standard Chartehred, една от най-големите банки в Обединеното кралство, обяви плановете си за цифрова система за попечителство, наречена Zodia, в резултат на партньорството с Northern Trust. В Съединените щати BNYMellon бързо последва примера, като си партнира с Fireblocks. Също толкова забележително е, че Fidelity National Information, доставчик на банкови услуги с близо 300 млн. долара за разплащателни сметки, си партнира с компанията за попечителство NUDIG и твърди, че стотици банки, включително малки регионални банки, са се включели, за да предлагат цифрови активи на своите потребители.

Възможността за притежателите на цифрови активи чрез партньорство представлява значителна промяна на парадигмата, при която големите предприятия все повече се съгласяват, че съществуващите вече блокчейн и крипто предложенията отговарят на техните стандарти и заслужават да бъдат включени в технологичното им портфолио.

DeFi като следваща граница

Докато много предприятия все още се опитват да внедрят основни решения за попечителство, напредничавите вече гледат към следващата граница: DeFi, съкращение от Decentralized Finance (децентрализирано финансиране). DeFi, най-бързо развиващият се сектор в блокчейн индустрията, се стреми да пресъздаде традиционните финансови услуги като отпускане на заеми, заемане на средства, търговия, спестяване и други, като използва децентрализирана архитектура.

Както и в случая с попечителство на криптовалути, потребителско търсене на DeFi е голямо. Привлечени от възможностите за доходност, прозрачността и повишения потребителски контрол, само през последната година потребителите вече са блокирали активи на стойност над 260 млрд. долара в приложенията на DeFi в множество блокчейни. Много компании бързо осъзнават, че заплахата за техния бизнес няма да дойде от финтех потребителските интерфейси, а от промяната на парадигмата в инфраструктурата, която фундаментално променя правилата, по който хората взаимодействат с парите.

Въпреки че DeFi е все още зареждащата се индустрия, бързият ѝ растеж кара някои анализатори за смятат, че традиционните финансови компании могат да се интегрират с някои от най-развитите приложения още през 2022 г.

Подсигуряване на стратегията ви за приемане с междинен софтуер за блокчейн

На пръв поглед светът на DeFi изглежда плашещ. Предприятията са изправени пред предизвикателството да изберат и след това да отделят ресурси за интегриране с правилните блокчейн решения и среди за интелигентни договори. След това те се сблъскват с допълнителни предизвикателства, свързани с оперативната съвместимост с други блокчейн и наследени системи – проблеми, които вероятно ще се засилят, тъй като DeFi продължава да става многоверижен, а нови приложения се създават в нови блокчейн вериги всеки ден.

responsive large webp v1OHcQX57cAv KoePcop5RkSX qN9CR2gJeNcdmWkd4 1

За щастие, като посочва Garther, в индустрията се появява блокчейн мидълуер – технология, която позволява на корпоративните системи да взаимодействат с всеки блокчейн. Например Chainlink е децентрализирана мрежа от оракули или структури, които позволяват на блокчейн да разговаря с реални данни и системи извън веригата. Както се твърди в неотдавнашен доклад на WEF, мрежите от оракули на Chainlink дават възможност на традиционните корпоративни системи да взаимодействат с всяка блокчейн верига, без да се налага масово преработване на съществуващото им технологично портфолио.

Компаниите могат да използват междинен софтуер като мрежите на Oracle, за да се “защитят от бъдещето” в сектор, в който победителите и губещите все още не са определени. Именно поради тази причина финтех компании като Celsius, признавайки възможността, която DeFi може да предложи на тяхната потребителска база, започнаха да интегрират оракулски мрежи като средство за достъп до най-доброто от DeFi независимо от блокчейна. Вместо да се опитва ръчно да се интегрира с всяка нова блокчейн и всяко ново приложение на вяска нова блокчейн, Celsius се интегрира с междинен софтуер, мрежа от оракули, която му позволява да разполага средства във всяко блокчейн и приложение, които са най-удобни за него във всеки един момент.

Отстрани

Индустрията на блокчейн преживява невероятна ера на иновации. За предприятията сега е моментът да се позиционират стратегически, тъй като DeFi става все по-разпространен, а институциите разполагат с по-доказана инфраструктура от всякога, за да взаимодействат сигурно и уверено с интелигентните договори. Блоковите вериги представляват съществена промяна в начина, по който ще функционира нашата глобална икономика, и компаниите могат да се възползват пълноценно от простите, вече изпитани във времето решения, които ги подготвят за тази монументална промяна.

Bulchain.com