EY приема Polygon Protocol & Framework за Ethereum решение

Blockchain.News

Счетоводната и консултантска фирма Ernst & Young (EY) обявиха във вторник да предостави блокчейн решения в публичната екосистема на Ethereum (ETH), като използва за рамка и протокол Polygon.

В своето съобщение за пресата базирана в Лондон фирмата Big-four заяви, че партньорството им позволява да предложат “предвидими разходи и време за сетълмент” на корпоративни потребители с увеличен обем транзакции, а също така имат възможност да преместят транзакциите в публичния Ethereum, информираха от фирмата.

Пол Броуди, лидер на глобалния блокчейн на EY, казаха, че техните “споделени приоритети около отворената система, мрежи и екосистема Ethereum биха могли улеснили сътрудничеството в тази област.

“Работата с Polygon предоставя на екипите на EY мощен набор от инструменти за мащабиране на транзакции за клиенти и предлага по-бърза пътна карта за интеграция в публичната мрежа на Ethereum”.

В допълнение EY заяви, че компанията създава частна индустриална верига с Polygon, “използвайки нови водели за обработка на проверката на транзакциите, за да увеличи ефективността и да намали транзакционните разходи” чрез програмата за “оптимистично събиране” с надеждата, че ще увеличи ефективността и намали транзакзционните разходи.

Блокчейнът на Etehreum отдавна е подкопан от задръстванията и високата цена на таксите за газ, свързаните с транзакциите в неговата мрежа. Миналия месец надстройката на “EIP-1559”, обозначаваща “Lonodon Hard Fork” в Лондон, допринеси до известна степен за отстраняване на този проблем, но все пак се нуждае от време, за да проучи резултатите.

Компанията вярва, че “индустриалните вериги” биха предложили на предприятията затворена система, като същевременно поддържат тясно съотношение с публичната мрежа на Ethereum, правейки преходите към публичните мрежи по-бързи и с по-нисък риск.

Ernst & Young активно развива крипто бизнес. Миналия месец неговата блокчейн технология създаде произведения на изкуството с незаменими символи за наградения италиански филм La Leggenda Di Kaspar Hauser.

Източник