Ethereum 101 | Етериум

Етериум (среща се и като етереум, на английски: Ethereum ) е публична, блокчейн-базирана, разпределена компютърна платформа с отворен код и операционна система предлагаща интелигентни договори като функционалност. Етер е криповалута, генерирана от платформата Етериум като награда за мините възли за извършваните изчисления и е единствената за момента валута, която се приема при плащането на такси за транзакции.

Етериум е предложен през късната 2013 година от Виталик Бутерин, изследовател на криптовалутите и програмист. Разработването се финансира от проведен онлайн краудфъндинг, който се провежда между юли и август 2014 г. Системата стартира на 30 юли 2015 г. със 72 милиона изсечени койна. Това представлява около 68% от общия брой етери, които са в обръщение през 2019 г.

През 2016 г. в резултат на недостатък в софтуера за смарт контракти на The DAO са откраднати етери на стойност 50 милиона долара. Впоследствие Етериум се разделя на два отделна блокчейна – новата отделна версия става Ethereum (EHT) и кражбата е възстановена, а оригиналният продължава като Ethreum Classic (ETC).

История

Първоначално Етериум е описан в бялата книга от Виталик Бутерин (на английски: Vitalik Buterin), програмист и съосновател на Bitcoiin Magazin през късната 2013 с цел изграждане на децентрализирани приложения. Бутерин твърди, че биткойн има нужда от скриптов език за разработване на приложения. След като не успява да постигне съгласие с останалите участници в блокчейна на битокйн, той предлага разработването на нова платформа с по-общ скриптов език.

Етериум е обявен на северноамериканската конференция в Маями през януари 2014 г.

Етериум има необичайно дълъг списък с основатели. Антъни Ди Йорио (на английски: Anthony Di Iorio) пише „Етериум“ е основан от Виталик Бутерин, мен, Марлз Хоскинсън, Михай Алисие и Амир Четрит (първоначалните петима) през декември 2013 г. Йосиф Любин, Гевин Ууд и Джефри Уилк са добавени в началото на 2014 г. като основатели. Официалното разработване на софтуерния проект на Етериум започва в началото на 2014 г. чрез швейцарската компания Etherum Switzerland GmbH (EthSuisse). Основната идея за поставяне на изпълними интелигентни договори в блокчейна трябва да бъде уточнена преди софтуера да може да бъде приложен. Тази работа е извършена от Гевен Ууд, тогава главен технически директор в жълтата книга на Етериум (на английски: Ethereum Yellow Paper). Впоследствие е създадена Etehreum Foundation, швейцарска фондация с нестопанска цел. Разработването е финансирано от проведен онлайн краудфъндинг през юли-август 2014 г. като участниците закупуват виртуалната валута на Етериум – етер с друга дигитална валута – биткойн.

Етериум бива реализиран на седем езика за програмиране (C++, Go, Python, Java, JavaScript, Haskell, Rust). Официалният старт на главната мрежа е на 30 юли 2015 г.

Въпреки ранните похвати за техническите иновации в Етериум са повдигнати въпроси и относно сигурността на платформата.

Характеристики

Както при другите криптовалути валидността на всеки етер се осигурява то блокчейн, който представлява непрекъснато нарастващ списък от записи, които са свързани и защитени с помощта на критография. По своята всъщност блокчейнът е защитен от промяна на данните.

Това е отворена, разпределена база данни, която записва транзакциите между две страни ефективно, проверимо и без възможност за промяна.

Етер

Етер е функционалния токен (на английски: token) за работата на Етериум. Използва се за да се плати за „газ“, единица за изключение използвана при транзакции в блокчейна. Погрешно тази валута се нарича също Етериум.

Листвана е със символа (ЕТН) и се търгува на борсите за криптовалута. Използва се за плащане на такси за транзакции и изчислителни услуги в мрежата на Етериум.

Сравнение с биткойн

Етериум се различава от битокйн в няколко аспекта:

  • Времето за генериране на нов блок е 14-15 секунди, в сравнение с 10 минути за битокйн.
  • Използването на етер генерира нови койни обикновено с постоянна скорост, като от време от време се променя по време на твърдите вилици (на английски: hard forks), докато при биткойн добивът намалява на половина на всеки 4 години.
  • За доказателство за работа използва Ethash алгоритъм.
  • Таксите за транзакции се различават според изчислителната скорост, използвания трафик и използваното пространство за съхранение, докато биткойн транзакциите се конкурират по размер на транзакцията в байтове.

Снабдяване

Общото предлагане на етер е около 106.7 милиона към 5 юли 2019 г. През 2017 г. добивът генерира 9.2 милиона етера, което съответства на 10% увеличение на общото му предлагане. Понастоящем няма въведена горна граница за краен брой етери, които да бъдат добити.

Пазари

Етер може да се търгува чрез редовни валутни брокери, борси за криптовалута както и през различните онлайн крипто портфейли.

ПЛАТФОРМА

Етериум позволява на всеки потребител да има два вида сметки. Единия вид е сметка за съхранение на криптовалута. Другия вид е сметка за „интелигентни договори“ (на английски: smart contracts), която съхранява криптовалута напред с различна информация и логика, придобита то „Етериум мрежата“, програмирани там от други потребители на системата.

Интелигентни договори

Интелигентните договори на Етериум са базирани на различни компютърни езици, които разработчиците използват за да програмират собствени функционалности.

Интелигентните договори, изградени върху Етериум, използват децентрализирана виртуална машина, която е в съответствие с така наречената „машина на Тюринг“. Тя се нарича „Виртуална машина на Етериум“ (на английски: Ethereum Virtual Machine). Това е частта от протокола, която всъщност изпълнява интелигентните договори или скриптове.

Скриптовете и интелигентните договори за Етериум са написани на нов език за програмиране наречен Solidity.

Приложения

Приложенията на Етериум са написани на един от седемте Тюринг завършени езика за програмиране (C++, Go, Python, Java, JavaScript, Haskell, Rust). Разработчиците ги използват за да създават и публикуват приложения, които ще се изпълняват върху блокчейн Етериум.

Стабилната криптовалута тетер е пример за приложение, което работи на Етериум.