Dash 101 | Въведение в Evonet

Мрежа за разработване и тестване на Dash платформата

Преглед

Evonet е първоначалната разработваща мрежа, предоставена за експериментиране и оценка на функциите на „Dash platform“. Това отбелязва първото пускане на основните компоненти на Dash Platform в свободно достъпна мрежа.

Стабиност на Evonet

Като мрежа за разработка, Evonet може да бъде обект на чести актуализации и промени, които нарушават съвместимостта назад.

Подробности за мрежата

Инфраструктура

Dash Core Group предоставя основната инфраструктура Evonet, състояща се от 50 мастернод, работещи с Dash Core, заедно с платформата, които предоставят децентрализиран API (DAPI) и функционалност за съхранение (Drive). Evonet също така включва блок Explorer за основния блокчейн и тестовия кран на Dash, който раздава средства на потребители / разработчици, ексепериментиращи в мрежата.

Характеристика

С тази първоначална публична версия на основните компоненти на платформата Dash, наличните функции на платформата включват:

Dash Platform Name Services (DPNS): договор за данни и поддържаща логика за регистрация на име.

Идентичности: създаване на идентичности.

Имена: създаване на имена на DPNS, които се свързват към идентичност в близко бъдеще при договорът за данни Dashpay също ще бъде регистриран в Evonet.

Актуализиран Evonet

Регистрацията на договори за данни на трети страни вече е активирана на Evonet.

Присъединяване към

Тази мрежа е отворена за всички, които се интересуват от тестване и взаимодействие с платформата на Dash. За да научите как се случват нещата, ние ще предоставим поредица от статии за пълноценното разработване в Dash Platform.