Ethereum 101 | Етериум

Етериум (среща се и като етереум, на английски: Ethereum ) е публична, блокчейн-базирана, разпределена компютърна платформа с отворен код и операционна система предлагаща интелигентни договори като функционалност. Етер е криповалута, генерирана от платформата Етериум като награда за мините възли за…