Bitfinex Trading 101 – Три често срещани типа графики в крипо търговията

bitfinex.com

Графиките съдържат много безценна информация за пазара. Ето защо умението да тълкувате графиките е от решаващо значение за търговията.

Поредицата Bitfinex Trading 1001 ще ви предоставя съдържание около знанията за крипто търговията, включително теми, свързани с платформата Bitfinex. В първия кръг от поредицата ще говоря за трите вида графики, които обикновено се използват в крипто търговията.

  • Стълбовидна диаграмаБаровата диаграма, известна също като OHLC (open-high-low-close), е диаграма, която визуализира движението на цената на даден актив за даден период, например една минута, един час или един търговски ден. Както подсказва съкращението, стълбовидната диаграма се състои от четири елемента – цена на отваряне, най-висока, най-ниска и цена на затваряне.
Bar Chart

Тялото на графиката показва ценовия диапазон в рамките на избрания перид. В горната част на графиката е най-високата цена, в долната – най-ниската цена.

Баровата диаграма обикновено има две хоризонтални линии, прикрепени към тялото, които се отнасят до цената на отваряне и затваряне в рамките на избрания период. Цената на отваряне се обозначава с линията от лявата страна. В същото време цената на затваряне се обозначава с линията от дяната страна.

Графиката обикновено е оцветена в червено или зелено, но има и синя версия. Червеното е, когато цената на отваряне е по-висока от цената на затваряне, което се тълкува като мечи пазарен тренд. От друга страна, зелено/синьо е, когато цената на отваряне е по-ниска от цената на затваряне, което показва бича на пазарната тенденция.

Баровите диаграми са много популярни сред трейдърите, тъй като се полезни за наблюдение на ценовия екшън, анализ на тенденциите и откриване на обрати. В същото време тя е сравнително лесна за четене и тълкуване.

  • Диаграма на свещник (Candlestick)Графиката на свещника (Candlestick) е изобретена през 18 век от японски търговец на ориз на име Мунехиса Хона, който смятал, че графиките за търговия трябва да показват и емоциите на търговеца.Свещеникът се състои от три части – тяло, горна сянка и долна сянка. Горната сянка се нарича още фитил, докато долната сянка се нарича опашка. Всеки свещеник предоставя търговска информация в рамките на определен период, например 10-минути свещеник представя 10 минути търговски данни.
candlestick chart

В зависимост от данните тялото може да бъде в зелен или червен цвят. Ако цената на затваряне е по-висока от цената на отваряне, тялото се оцветява в зелено, което предполага нетна печалба от цената. Тялото е оцветено в червено, ако цената на затваряне е по-ниска от отваряне, което предполага нетен спад на цената.

  • Диаграма на Хейкин-Аши (Heikin-Ashi)На японски език Heikein означава средна стойност, а Ashi – скорост. В контекста на търговията Heikin-Ashi означава средния темп на цените. На пръв поглед графиките на Heikin-Ashi изглеждат като стандартните графики на свещи. Въпреки това, тъй като използват данни за средни цени, гарфики Heikin-Ashi изглежда по-плавни от графиките със свещи, когато двете се сравняват една до друга за един и същи търговски данни и веремева рамка.
Heikin Ashi chart

Формулата, използвана в диаграмите на Heikin-Ashi, е следната:

HAO = (Open of previous bar + Close of previous bar) / 2

HAC = (Open + High + Low + Close) / 4

HAH = Highest of High, Open, or Close

HAL = Lowest of Low, Open, or Close

where: 

HAO = Heikin-Ashi Open

HAC = Heikin-Ashi Close

HAH = Heikin-Ashi High

HAL = Heikin-Ashi Low

Използването на данни за средната цена означава, че графиките на Хейкин-Аши улесняват откриването на тенденции, потенциални точки на обръщане и ценови модели. От друга стана, това означава и известна загуба на данни при изчислението, което трябва да се вземе предвид, тъй като можете да се отнася до нивото на риск.

Регистрирайте се в Bitfinex с референтен код S86TeBOJC и спестете 6% от такси за търговия в Bitfinex.