Blockchain hotspots

Комбинация от IoT и Blockchain

image 2

Всички компоненти, необходими за изграждане на ефективни и надеждни разгръщания на IoT и устройства, независимо дали са лични или корпоративни по мащаб и сложност.

Gateways for LoRaWAN®

Осигуряване на свързаност към IoT Cloud

image
image 6

Concentrators for LoRaWA

В основата на всяка врата