Регулаторът във Великобритания FCA предлага задължителни отчети за AML данни от фирми за криптовалута

Органът за финансово поведение на обединеното (FCA) предложи задължително изискване за борсите с криптовалути във Великобритания да изготвят доклад за мерките и данните за изпиране на пари.

Органът за финансово поведение на Обединеното кралство (FCA) вече иска крипотовалутите и попечителите на криптовалути, опериращи във Великобритания, да предоставят по-подробна информация относно рисковете то пране на пари.

Регулаторът на FCA във Великобритания представи предложението, което е отворено за коментар до 23 ноември 2020 г. и планира да публикува изявление за политиката до първото тримесечие на 2021 г.

Предложението за политика на FCA, публикувано на 25 август, е план на финансовия регулатор на Обединеното кралство да наложи задължително отчитане на AML на фирми за цифрови активи и доставчици на портфейли с ккриптовалута – задълбочено задължение за големи и малки криптовалути и „независимо от общите им годишни приходи“.

FATF препоръчва разширяване на AML задължения към крипто

През юли 2016 г. FCA въведе годишно задължение за отчитане на финансовите институции за финансови престъпления по редица показатели, които отразяват потенциалните рискове на фирмените услуги за пране на пари. Задължението за предоставяне на информация за финансови престъпления попада в годишния доклад за финансовата престъпност на FCA (REP-CRIM).

Въз основа на препоръките на работната група за финансови действия (FATF) – международния орган, който определя глобални стандарти за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, FCA сега иска да разшири „прилагането на REP-CRIM за всички фирми, които наблюдаваме“.

Според предложението:

Ние (FCA) считаме, че този подход ще доведе до подобряване на системите и контрола върху прането на пари на фирмите, ще намали реалните рискове от прането на пари и ще помогне за подобряване на цялостната цялост на финансовата система за Обединеното кралство. Той също е в съответствие и надгражда нашата стратегия за данни, обявена по-рано тази година, за използване на данни и анализи на данни, за да трансформираме начина, по който регулираме и да намалим тежестта за фирмите“.

Съгласно новите предложения правила, ако те влязат в сила, криптовалутите и попечителите на портфейли с криптовалути трябва да предоставят информация на FCA за броя на клиентите, които обслужват и юрисдикции, считани за високорискови и клиентите, които отказват да се съобразят ще трябва да се откажат от предоставените услуги. Този вид AML информация ще се изискват от FCA от крипто компаниите от следващата „следващата реферетна дата“ след 10 януари 2022 г.

FCA определи също така, че терминът функционира като „там, където фирмата извършва своя бизнес или физическо присъствие“, тъй като много криптовалутни фирми и попечители избират да регистрират бизнеса си в територии с данъчни облекчения, като Каймановите острови.

Обединеното кралство и FCA предоставиха първите крипто лицензи

Както съобщава Blockchain.news на 21 август, органът за финансово поведение на Обединеното кралство (FCA) предостави първите си лицензи за експлоатация за две криптовалути – едната е Gemini, а другата е Archax, официално превръщайки Archax в първия регулиран попечител в Обединеното кралство.

Според уебсайтът на FCA, Archax и Gemini Europe Services са регулирани от финансовия регулатор съответно на 18 август и 19 август, след като са спазели изискванията и стандартите на регулатора.

FCA въведе задължителни оценки на риска при борсите през януари, за да оцени съответствието им с разпоредбите за борба срещу изпирането на пари (AML) и срещу борбата за финансирането на тероризма (CTF).