Какво представлява Dash платформата

Даш платформата ( Dash Platform) е технически стек за изграждане на децентрализирани приложения в мрежата на Даш (Dash). Двата основни архитектурни компонента, са Drive и DAPI, превръщат мрежата DASH P2P в облак, който разработчиците могат да интегрират със своите приложения.

Основни предимства

Децентрализираното съхранение в облак

Съхранявайте данните на приложението си на най-безопасното място в Интернет. Всичките данни, съхранявани в мрежата на Даш (Dash), са защитени от алгоритъма за консенсуса на Dash, гарантиращи целостта и достъпността на данните.

Намаление и изолация на данни

Тъй като данните за вашите приложения са децентрализирани след възлите на Даш (Dash) мрежата, вашите данни са в безопасност и винаги са достъпни за нашите клиенти, бизнес партньори и инвеститори.

Клиентски библиотеки

Свободно може да напишете код и свободно да го интегрирате в платформата на Даш (Dash), като използвате основните езици за вашия бизнес. Не се притеснявайте за разбирането на блокчейн инфраструктурата: все по-голям брой клиентски библиотеки опростяват процеса, обикновено свързана с работата върху блокчейна базирани мрежи.

Незабавно потвърждение на данни

За разлика от много базирани на блокчейн мрежи, данните, съхранявани на платформата, незабавно се потвърждават от алгоритъма за консенсус на Даш (Dash), за да се осигури най-доброто потребителско изживяване на потребителите. С „Dash Platform“ можете да спечелите предимствата на блокчейн базирана мрежа за съхранение без компромиси с UX.

ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ

DAPI – Децентрализиран API

DAPI е HTTP API, излагащ JSON-RPC и gRPC крайни точки. Чрез тези крайни точки разработчиците могат да изпращат и извличат данни за приложенията, както и да задават заявки на блокчейн Dash. DAPI предоставя на разработчиците същия достъп и сигурност на пълен възел, без разходи и поддръжка. За разлика от традиционните API, които имат единична точка на отказ, DAPI позволява на клиентите да се свързват към различните инсталации в зависимост от наличието на ресурси в мрежата на Dash. Разработчиците имат възможност да се свързват директно към DAPI или да използват клиентска библиотека. Тази първоначална клиентска библиотека, „dapi-client“, сравнително проста API обвивка, разработена от Dash Core Croup за предоставяне на функционални свързвания към крайните точки на DAPI.

Източникът за DAPI и dapi- клиента е на разположение в GitHub:

DAPI: https://github.com/dashevo/dapi

DAPI-Client: https://github.com/dashevo/dapi-client

Задвижване и децентрализирано съхранение

Дискът е компонентът за съхранение на платформата на Dash, позволяващ проверката на базата на консенсус и проверка на данните, създадени от потребителите. За да се случи това, разработчиците създават договор за данни. Този договор за данни описва структурите от данни, които съдържат приложение, подобно на създаването на схема за базирана на документи в база данни като MongoDB Данните, създадени от потребителите на приложението, са валидирани и проверени спрямо този договор. След успешна проверка данните от приложението се качват на диск, където се съхраняват в мрежата на мастернода.

Източникът е достъпен на GtiHub:

Drive: https://github.com/dashevo/drive